ข้อห้ามการดูดวง 5 กลุ่มคำถามห้ามถาม หรือทักตอนดูดวงเด็ดขาด

ข้อห้ามการดูดวง

ข้อห้ามการดูดวง การดูดวงเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ช่วยให้ผู้คนสามารถมองเห็นอนาคตและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในการดูดวงนั้น ก็มีคำถามบางประเภทที่ไม่ควรถาม ซึ่งอาจทำให้เกิดผลร้ายหรือไม่เป็นมงคลได้

คำถามห้ามถามตอนดูดวง

  • คำถามเกี่ยวกับความตาย เช่น จะตายเมื่อไหร่ จะตายด้วยสาเหตุอะไร ไม่ควรถามคำถามเหล่านี้ เพราะเป็นการย้ำเตือนถึงความตายและอาจทำให้คนที่ถามเกิดความวิตกกังวลได้
  • คำถามเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น วิญญาณเขายังอยู่ไหม เขามีความสุขไหม ไม่ควรถามคำถามเหล่านี้ เพราะอาจทำให้คนที่ถามเกิดอารมณ์เศร้าหรือคิดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วมากเกินไป
  • คำถามเกี่ยวกับคนที่ยังไม่เกิด เช่น ลูกจะเป็นอย่างไร จะได้ลูกกี่คน ไม่ควรถามคำถามเหล่านี้ เพราะเป็นการล่วงรู้อนาคตของบุคคลอื่น ซึ่งอาจไม่เป็นความจริงก็ได้
  • คำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น เช่น แฟนของเพื่อนเราจะนอกใจไหม เงินของพ่อหรือแม่จะหมดไหม ไม่ควรถามคำถามเหล่านี้ เพราะเป็นการล้วงความลับส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความอึดอัดใจได้
  • คำถามที่เป็นการดูถูกหรือเสียดสี เช่น หมอดูแม่นไหม หมอดูหลอกหรือเปล่า ไม่ควรถามคำถามเหล่านี้ เพราะเป็นการดูถูกความสามารถของหมอดู ซึ่งอาจทำให้หมอดูรู้สึกไม่ดีได้

คำแนะนำในการถามคำถามตอนดูดวง

  • ควรถามคำถามที่ชัดเจนและกระชับ
  • ควรถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันหรืออนาคตที่เป็นไปได้
  • ควรถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองต้องการคำตอบ
  • ควรถามคำถามด้วยความเคารพต่อหมอดู ข้อห้ามการดูดวง

เครดิตบทความ

www.sanook.com/horoscope/262095/

เครดิตภาพ

www.sanook.com/horoscope/262095/